Już od dłuższego czasu Ministerstwo Finansów oraz Urząd Skarbowy wymagają od przedsiębiorców szczegółowych danych teleinformatycznych, które są zawarte właśnie w Jednolitych Plikach Kontrolnych, w skrócie JPK.

Jeżeli chodzi o Jednolity Plik Kontrolny FA to zawiera on informację, które zostały utworzone tylko i wyłącznie na podstawie faktur sprzedaży, bez ujmowania faktur zakupu, a to z takiego względu, ponieważ obecnie JPK FA nie jest przystosowany do takich dokumentów. Takie pliki wymagane są szczególnie od przedsiębiorców prowadzących swoje działania ewidencyjne za pomocą programów elektronicznych. Są jednak pewne wyjątki, przy których również i Ci przedsiębiorcy, którzy wystawiają swoje faktury ręcznie, również będą zobowiązani wygenerować oraz ewentualnie dostarczyć na żądanie JPK. Ma to miejsce w sytuacji, gdzie pomimo wystawienia faktury ręcznie, dalszą księgowość przedsiębiorstwa prowadzi zewnętrzna firma, jak np. biuro rachunkowe. W takim przypadku Urząd Skarbowy może wystąpić z żądaniem o dostarczenie takiego pliku.

Warto wiedzieć, że oprócz JPK FA wyróżniamy również inne pliki, takie jak JPK KPIR, JPK EWP, JPK MAG, JPK WB oraz JPK VAT.

Jeżeli chodzi o ten ostatni, a więc JPK VAT, to jest on głównie przekazywany do Ministerstwa Finansów, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Natomiast pozostałe wyżej wymienione pliki dotyczą w głównej mierze Urzędu Skarbowego, który może w każdej chwili wystąpić z żądaniem udostępnienia takich plików.

Wracając do głównego tematu, jakim jest Jednolity Plik Kontrolny FA, jest on również przekazywany do Urzędu Skarbowego na jego żądanie, Zawiera w sobie przede wszystkim zbiór wszystkich faktur sprzedaży, które dany podmiot wystawił w określonym czasie oraz który zawiera również wszelkie niezbędne szczegóły dotyczące zawartej transakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Jeżeli nie chcemy mieć jakiejkolwiek styczności z JPK, to warto po prostu rozważyć prowadzenie wszelkich czynności związanych z firmą w sposób ręczny i nie stosować programów komputerowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here